Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Milargo Oy (Elämysmatkat / Elämys Group)

Postiosoite: Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsinki

Y-tunnus: 0945161-7

Rekisterin nimi: Elämysmatkojen asiakas- käyttäjä-, ja markkinointirekisteri

Rekisterin yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava:
Aarni Kotilainen
Puh: +358 40 592 9404
contact@elamysgroup.com
www.elamysgroup.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Elämysmatkojen henkilöasiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä ja käyttää Elämysmatkojen sekä yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. Emme kerää, käsittele tai säilytä henkilötietoja tarpeettomasti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään tietoja seuraavista asiakkaista (jäljempänä yhdessä ”Asiakkaat” ja yksittäin ”Asiakas”) Henkilöt, jotka ovat tilanneet jotain Elämysmatkojen asiakasrekisterin perusteella tuotettavia palveluita, matkoja, tapahtumia tai sähköisiä uutiskirjeitä.

Rekisterissä voidaan käsitellä Asiakkaasta seuraavia voimassaolevia ja/tai päättyneitä tietoja. Asiointiin liittyvät henkilötiedot: etu- ja sukunimet, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, kieli, markkinoinnin esto, tieto kotona asuvien lasten syntymävuosista, asiakkuuden alkamis- ja voimassaoloaika, väestötietojärjestelmästä ja palveluntarjoajilta saadut kielto- ja päivitystiedot, postiosoite, kotikunta, maakoodi, matkapuhelin, markkinointilupa matkapuhelimeen, muu puhelinnumero, sähköpostiosoite, markkinointilupa sähköpostiin, tieto tilatuista uutiskirjeistä, asiakkaan verkkopalveluun syöttämät tiedot, palvelun käytön tuottamat tiedot, verkkokauppaostosten toimitusosoite, tiedot tallentuneesta ostoskorista ja tilaustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelujen käytön kautta. Nimi-, osoite-, ja matkapuhelintietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Lisäksi tietoja voidaan saada yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu asianmukaisesti. Ainoastaan Elämysmatkojen ja Elämysmatkojen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, Asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka Asiakkaan tulee toimittaa Elämysmatkojen toimistoon. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.