Turvallisuus rinteessä ja offareilla

Laskeminen rinteessä ja rinteen ulkopuolella ovat riskien suhteen kaksi eri asiaa. Rinnelaskussa suurimmat riskit ovat kaatuminen ja muihin laskijoihin törmääminen. Rinne-etiketin sisäistäminen on hyvä varotoimenpide hoidetuissa rinteissä lasketteluun. Kun siirrytään rinteiden ulkopuolelle, on laskijan hyvä tietää enemmän olosuhteista ja riskitekijöistä. Tämän osion ohjeet koskevat ensisijaisesti rinteiden ulkopuolella laskemista.

Lumiturvallisuuskurssit

Turvallisuus on matkoillamme ensiarvoisen tärkeää. Haluamme myös tarjota mahdollisuuden taitojen oppimiseen ja ylläpitämiseen, joten Elämysmatkat järjestää kursseja harrastajille liittyen lumiturvallisuuteen. Kursseja pitävät FINLAV – Suomen Lumivyörykoulutus koulutusjärjestelmän auktorisoimat oppaamme Jari Valvio ja Vesa Rouvila, sekä Pette Halme.

Vyörytietous-kurssi

Vyörytietous on kaikille avoin tietopaketti lumivyöryistä. Se toimii johdantona lumivyöryihin, eri riskienhallintamenetelmiin ja vyörypelastusvälineisiin. Vyörytietous tarjoaa perustietoa lumivyöryistä ja lumiturvallisuudesta kaikille niille, jotka harrastuksen tai ammatin vuoksi  liikkuvat lumisilla rinteillä. Tämän kokonaisuuden tarkoitus on herättää ajattelemaan vaaraa nimeltä lumivyöry, joka koskettaa erityisesti luonnonvaraisilla rinteillä liikkuvia vapaalaskijoita. Vyörytietous-kurssille ei ole ennakkovaatimuksia osaamisen suhteen.

Kurssin sisältö:

 • Miksi on tärkeää tietää lumivyöryistä – turvallisuusajattelu
 • Lumivyöryjen syntyminen ja erilaiset lumivyöryt
 • Kuinka hallita lumivyöryriskiä?
 • Vyörypelastusvälineet ja niiden käyttö

Vyörytietouden paketin voi lukea itsenäisesti verkossa ja materiaali olisi hyvä käydä läpi ennen Lumiturva 1 -kurssia: https://lumivyory.fi/vyorytietous-2/


Lumiturvallisuus 1-kurssi 

Lumiturvallisuus 1-kurssi antaa perustiedot lumivyöryistä ja lumivyöryvaarasta. Osallistuja oppii hallitsemaan lumivyöryyn joutumisen riskiä tuntureilla ja vuorilla eri menetelmien avulla. Hän oppii etsimään tietoa ja tulkitsemaan sitä oman turvallisuuden parantamiseksi. Osallistuja osaa tunnistaa lumivyörymaaston ja löytää itsenäisesti vyöryturvallisen reitin helposta maastosta. Hän myös osaa itsenäisesti suorittaa kaveripelastamisen helpoissa olosuhteissa ja hälyttää apua. Kurssilla ei ole tiedollisia ennakkovaatimuksia, kurssin järjestäjä määrittää kurssin taidolliset vaatimukset. Lumiturvallisuus 1-kurssin kesto on noin 16 tuntia.

Lumiturvallisuus 1 -kurssi (8+8h)

1. päivä: Järjestetään Helsingissä GoExpo Winter:in yhteydessä tai Pyhällä itsenäisyyspäiväviikonloppuna. Vapaalaskumatkoillemme osallistuvat voivat osallistua ilman erillistä veloitusta ensimmäisen päivän osuuteen.

2. päivä: FINLAV – Suomen Lumivyörykoulutus koulutusjärjestelmän auktorisoimat oppaamme Jari Valvio ja Vesa Rouvila luotsaavat lumiturvakurssiemme toista teoria + käytäntöpäivää Japanissa ja Suomessa. Kurssin toisen päivän hinta on 150 € Japanissa ja 100 € Pyhällä.

Kurssin sisältö:

 • Lumivyöryjen perusteet
 • Turvallisuusajattelu, inhimilliset tekijät
 • Päätöksenteko vyörykorttia apuna käyttäen
 • Sää- ja vyöryennusteiden tulkinta
 • Reittisuunnittelun perusteet kartalla ja maastossa
 • Kartta, GPS tai kännykkä paikantamisen apuna
 • Vyörypelastusvälineiden käyttö ja kaveripelastusharjoitus

Kurssin käyneet saavat kurssista todistuksen, jonka jälkeen voidaan laajentaa lumiturva 2 -kurssilla.

Miksi lumivyöryyn joutuminen on vaarallista?

Jos et vielä ole katsonut Know Before You Go -videota, kannattaa se katsoa nyt. Tämä 17-minuuttinen video antaa sinulle käsityksen, millainen vaara lumivyöry on.

Know Before You Go from Trent Meisenheimer on Vimeo.

Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen -hanke

Lumiturvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja lumivyörytiedon tuottaminen -hanke on toteutettu vuosina 2015 – 2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Euroopan Sosiaalirahaston avulla. Hanketta on hallinnoinut Humanistinen Ammattikorkeakoulu. Tarve kehityshankkeelle nousi kasvavien harrastajamäärien myötä, jotka liikkuvat talvisilla tuntureilla ja vuorilla. Hankkeen päätavoitteena on ollut luoda laadukas järjestelmä lumivyörykoulutukselle, joka palvelee monipuolisesti mahdollisimman monia käyttäjäryhmiä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ollut luoda olosuhteet, jotka mahdollistavat koulutusjärjestelmän jatkuvuuden tulevaisuudessa.

Elämysmatkat Suomen suurimpana hiihtomatkojen järjestäjänä on ollut lumiturvahankkeessa mukana alusta lähtien ja kouluttanut oppaitaan antamaan lumiturvallisuuskoulutusta asiakkailleen uuden järjestelmän mukaisesti. Lumiturvakoulutuksia voidaan järjestää Hakubassa, Myokossa ja Japanin kauden jälkeen myös Suomessa.

Lumiturvavarusteiden vuokraaminen

Elämysmatkojen lumiturvallisuusvälineitä voi vuokrata matkojen aikana. Käytettävissä olevat lisäpalvelut vaihtelevat matkakohteittain ja saatavuutta kannattaa tiedustella hyvissä ajoin ennen matkan alkua, sillä välineitä on rajoitetusti.

ABS-reppu

ABS-reppu on maalaisjärjen jälkeen tehokkain turvavaruste lumivyöryjen varalta. ABS-reppu sisältää laukaistavan ilmatyynyn, joka pitää vyöryn sattuessa laskijan vyöryvän lumen pinnalla ja pienentää lumeen hautautumisen riskiä.

Piippari, lapio ja sondi

Lumiturvallisuusvälineiden peruspaketti, joka kaikilla rinteiden ulkopuolella laskijoilla tulee aina olla mukana. Piipparissa paikannetaan vyöryyn joutunut hiihtäjä, sondilla tunnustellaan lumen läpi tarkka paikka ja lapiolla kaivetaan hautautunut päivänvaloon. Varaukset ja tiedustelut info@elamysmatkat.com ja puh. 09-622 70 940.